Plan Adoracji w Ciemnicy i przy Bożym Grobie

P L A N A D O R A C J I  PIĄTEK – Adoracja w Ciemnicy i przy Bożym Grobie 7.oo- 8.oo Markówka 8.oo- 9.oo Bukowa i Lachy 9.oo- 10.oo Węgierskie i Pościenny 10.oo DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI 11.oo-12.oo Hołcyna i Kotarz 12.oo-13.oo Centrum 13.oo-14.oo Żarnowiec i Hercówka 14.oo-15.oo Malina 15.oo-16.oo Pinkas za Wodą i Śniegociny 16.oo-17.oo Spalona i Barujec 17.15 DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY 20.oo-21.oo APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI 21.oo- 22.oo MŁODZIEŻ 22.oo -23.oo KRĄG BIBLIJNY 23.oo- 24.oo Kormany i Snowaniec SOBOTA – Adoracja przy Bożym Grobie 24.oo- 1.oo Centrum 1.oo - 2.oo Malina 2.oo - 3.oo Markówka 3.oo - 4.oo Hołcyna 4.oo - 5.oo Pinkas za Wodą 5.oo - 6.oo Chrobaczy 6.oo - 7.oo Klimorówka 7.oo - 8.oo Kormany i Snowaniec 8.oo - 9.oo ŻYWY RÓŻANIEC 9.oo -10.oo Żarnowiec 10.oo ADORUJĄ DZIECI 11.oo-12.oo Hercówka 12.oo-13.oo Barujec 13.oo-14.oo Śniegociny 14.oo-15.oo Lachy 15.oo-16.oo Jatny 16.oo-17.oo Centrum 18.oo LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

Pozostałe aktualności