PRZYGOTOWANIE DZIECI DO WCZESNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

12 wrz 2020   09:00

Przygotowanie dzieci do Wczesnej Komunii Świętej

Wczesną Komunię Świętą przyjmuje dziecko w szóstym roku życia. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do niej dzieci siedmioletnich. Do Wczesnej Komunii św. mogą być dopuszczone dzieci, których rodzice żyją w sakramentalnym związku małżeńskim, dają świadectwo głębokiej wiary własnym życiem i faktycznie wychowują swoje dzieci w wierze. Decyzję o dopuszczenia dziecka do wczesnej Komunii św. podejmuje proboszcz parafii tylko wtedy, gdy jest pewien o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów. Miejscem przygotowania dzieci do Wczesnej Komunii świętej jest zarówno parafia, jak i przedszkole lub szkoła. Rodzice zgłaszają pragnienie przygotowania dziecka proboszczowi parafii miejsca zamieszkania, który podejmuje decyzję o rozpoczęciu przez dziecko formacji, a następnie decyduje o dopuszczeniu do przyjęcia Komunii św. Rodzice uczęszczają z dziećmi na katechezę parafialną i dopełniają przygotowanie swojego dziecka przez katechezę domową.

Pozostałe aktualności