Przyjdź Panie Jezu ...

28 lis 2019   10:00

Adwent - czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Adwent ma nas przygotować na nadchodzące święta a także w sposób szczególny uczulić na powtórne przyjście Pana. Każdy z nas ma swój adwent. Uczeń oczekuje wakacji, robotnik upragnionego czasu wolnego, pięćdziesięciolatek zasłużonej emerytury…… A ja na co oczekuję? Co jest moim adwentem, wypełniającym moje serce? Czy w ogóle na coś czekam? Czy najpierw czekam na Chrystusa? Bo oczekiwać na Niego, tzn. szukać nieustannie z Nim zjednoczenia, spotkania się z Nim w Jego Słowie, Eucharystii. Niech ten czas adwentu sprawi, że moje serce będzie czujne, otwarte, wrażliwe na potrzeby mojego brata, który żyje obok mnie. Miłość wyraża się w gotowości pomocy, dzielenia się posiadanym dobrem, byciem obok i wczuciem się w sytuacje mojego bliźniego w domu, w rodzinie, w pracy, w szkole…… Chrystus przybywa do mnie jako obiecany Mesjasz również w przypadkowo spotkanych ludziach, bezdomnych….. Przybywa niejednokrotnie niezauważony….. Niepowtarzalny adwentowy klimat tworzą między innymi Msze św roratnie. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. W czasie odprawiania Mszy św. roratniej zapala się dodatkową świecę, która symbolizuje patronkę adwentowego oczekiwanie - Maryję. Roraty odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 16.3o, w soboty Msza św. roratnia o godz. 7.15. Dzieci zachęcamy do przychodzenia na roraty z lampionami.

Pozostałe aktualności