ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

04 wrz 2018   16:05

14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, wyraża zarazem głęboki sens krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.

Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę (na początku IV wieku) relikwii krzyża i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r.

Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. Przyjmował nieraz formę kotwicy lub trójzębu. Jako przedmiot kultu nabrał znaczenia po roku 313, wtedy według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku zwyciężysz". Cesarz ten zniósł też karę śmierci przez ukrzyżowanie.

Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Później również nie ukazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza. Motyw cierpienia pojawia się od XII wieku. Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zazwyczaj używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa.

 

Pozostałe aktualności