WIELKI POST 2018

Wielki Post jest czasem nawrócenia. Minimum praktyk pokutnych na Wielki Post zostało wyznaczone przez prawo kościelne. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają i bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne. Tak więc jesteśmy wezwani do pełnienia dzieł miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy. Aby nasze nawrócenie mogło nastąpić, musimy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem. Ja jestem grzeszny i proszę Cię, o miłosierdzie dla mnie. Niech ten czas czterdziestodniowego postu będzie dla każdego z nas czasem błogosławionym, świętym - czasem, w którym Bóg przemieni nasze serca i umysły. Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są Droga Krzyżowa odprawiana zwykle w piątki oraz niedzielne Gorzkie Żale.

Nabożeństwa Wielkopostne w naszej parafii:

- kościół parafialny:

Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży - piątek, godz. 16.oo

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - niedziela o godz. 16.15;

Droga Krzyżowa dla dzieci – czwartek po Mszy św. szkolnej;

- kościół na Lachach:

Msza św. i Droga Krzyżowa - piątek godz. 18.oo /

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły 1. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni: a) we wszystkie piątki całego roku, b) w Środę Popielcową. Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęca się wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość. 2. Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni: a) w Środę Popielcową, b) w Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. 3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem: a) Środy Popielcowej, b) Wielkiego Piątku. Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. Takim uczynkiem może być wsparcie materialne przekazane ubogim lub jakikolwiek inny czyn miłosiernej miłości. Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii. Jeżeli np. przyjęcie z okazji pogrzebu przewidziane jest na terenie innej parafii niż parafia własna, wówczas organizator przyjęcia winien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza parafii, na terenie której przyjęcie jest organizowane.

Pozostałe aktualności