Odwiedziny Duszpasterskie

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH

/do 11 listopada 2018 r./

27.10. /sobota/, od godz. 10.oo – Skałka, Gronik, ul. Spokojna, ul. Goczowska i Pościenny

I - Skałka, Gronik, ul. Spokojna i ul. Goczowska

II - Pościenny

28.10. /niedziela/, od godz. 14.oo – ul. Objazdowa i ul. Świerkowa

I - ul. Objazdowa

II - ul. Świerkowa

04.11. /niedziela/, godz. 14oo. - ul. Jaworowa, ul. Polna, ul. Bukowa i ul. Armii Krajowej

I – ul. Jaworowa i ul. Polna

II – ul. Bukowa od nr 117 do nr 52 i ul. Armii Krajowej

05.11. /poniedziałek/, godz. 15.oo – ul. Bukowa

I – od nr 6 do nr 51

II – od nr 41 do 3

06.11. /wtorek/, godz. 15.oo – ul. Chrobaczy, ul. Stroma i ul. Partyzantów

I – ul. Chrobaczy od nr 1 do nr 31 i ul. Stroma

II – ul. Partyzantów od nr 7 w kier. nr 87 do nr 72 a

07.11. /środa/, godz. 15.oo – Klimorówka

I – od nr 1 do nr 19

II – od nr 18 do nr 36

08.11. /czwartek/, godz. 15.oo – ul. Sportowa

I – od nr 74 do nr 32 b

II – od nr 4 do nr 39

11.11. /niedziela/, godz. 14.oo – ul. Osiedlowa i ul. Szkolna

I – ul. Osiedlowa

II – ul. Szkolna