Porządek nabożeństw
21.10.2018 r. – 28.10.2018 r.

ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, INTENCJE UMIESZCZONE W GABLOTCE I NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII NIE MOGĄ ZAWIERAĆ DANYCH OSOBOWYCH.

TREŚĆ INTENCJI USTALONA W KANCELARII BĘDZIE PODAWANA TYLKO PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ.

Niedziela - 2018-10-21
7.15
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla córki w dniu urodzin oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
za ++ rodziców Elżbietę i Karola, męża Jana, syna Czesława, siostrę Marię, brata Rudolfa
9.oo
za ++ Teofila Kawik w rocznicę urodzin, żonę Elżbietę i ++ chrześniaków
za ++ Annę Kotorc w 32 r. +, siostry Marię i Agnieszkę
Modlimy się również za + Franciszka Bonk
10.3o
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Solenizantki z okazji 30 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny
za ++ Zofię i Tadeusza Nocuń, brata Stanisława, żonę Bożenę, ++ z rodziny Nocuń i Golis
Modlimy sie również z podz. za torzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Sylwii w 25 rocznicę urodzin 
12.oo
LACHY
za++ męża Franciszka Herzyk, córkę Gertrudę i ++ rodziców
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha  Św. i zdrowie dla Solenizanta w 15 rocznicę urodzin
16.15
Nabożeństwo różańcowe
16.45
za ++ Beatę Paszek w 10 rocznicę +, jej ++ dziadka Wiktora i wujka Bogdana
Modlimy sie również z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 30 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
Poniedziałek - 2018-10-22
7.15
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Solenizantki w 60 rocznicę urodzin
za + Zbigniewa Ponc /od rodziny Łukasz/
Nabożeństwo różańcowe
16.45
za ++ Annę i Jana Greń, 5 synów, córkę Julię
17.3o
LACHY
Nabożeństwo różańcowe
18.oo
LACHY
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Solenizanta w 60 rocznicę urodzin
Wtorek - 2018-10-23
7.15
za ++ Krzysztofa Jaworskiego, ojca Ludwika, Leona Staniek, rodziców chrzestnych, dziadków i ++ kapłanów
za + Alojzego Greń /od rodziny Tokarz/
Nabożeństwo różańcowe
16.45
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 10 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla 2 synów
za ++ brata Bogdana, córkę Beatę, ojca Wiktora
Środa - 2018-10-24
7.15
za ++ Elżbietę i Józefa Klus, syna Jana i rodziców z obu stron
za ++ Alojzego i Weronikę Waliczek, syna Franciszka
Nabożeństwo różańcowe
16.45
za ++ Elżbietę Greń, rodzeństwo, siostrzenicę Małgorzatę, Bogdana Chrapka
za + Roberta Pryszcz /od Zuzanny i Teofila Rucki z rodziną/
Czwartek - 2018-10-25
7.15
w pewnej intencji
za ++ Władysława i Stefanię Greń, synów: Mariana i Kazimierza, ++ z rodziny Greń i Holeksa, dusze w czyśćcu cierpiące
16.oo
Nabożeństwo różańcowe i Msza św. szkolna:
za + Czesława Ferfeckiego w 3 r. +
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 55 rocznicę ślubu, dla małżonków w 30 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
Piątek - 2018-10-26
7.15
za + Helenę Przybyła w 4 r. +
za ++ Marię i Marka Hudzińskich
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 21 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla dzieci
16.15
Nabożeństwo różańcowe
16.45
Msza św. za ++ zalecanych z ofiar ze skarbonki i za dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota - 2018-10-27
7.15
do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Imienia Matki Bożej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą pomoc Bożą i zdrowie z okazji urodzin
za + Anielę Jaworską
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 1 rocznicę ślubu
16.45
za + Jana Madzię w 6 tyg. po + /od córki i syna z rodzinami/
za ++ braci: Jana i Karola Słowiok, rodziców i dziadków z obu stron
za ++ Franciszka i Marię Frączek
Modlimy się również z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i zdrowie dla Solenizantki w 18 rocznicę urodzin oraz o Boża opiekę dla całej rodziny
18.oo
LACHY
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Solenizantki w 70 rocznicę urodzin
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
Niedziela - 2018-10-28
7.15
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświetszej dla małżonków w 40 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla syna z rodziną
za ++ Stefanię Klejczyk, Helenę i Antoniego Klejczyk, Anielę i Józefa Dutka, Julię i Pawła Heller
za ++ matkę Elżbietę, ojca Pawła w rocznicę urodzin, Janinę i Rudolfa, rodziców z obu stron
9.oo
za ++ Marię i Antoniego Ferfeckich i ++ z rodziny
za + Bogdana Chrapka w rocznicę urodzin
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Solenizanta w 60 rocznię urodzin oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
10.3o
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 10 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla synów
za + Krystynę Greń i ++ rodziców
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 30 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
Modlimy się również z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 5 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
12.oo
LACHY
za ++ Franciszka Greń w 13 r. +, ojca Karola
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 60 rocznicę ślubu
Modlimy się również za + Antoniego Mojeścik w 8 r. +
16.15
Nabożeństwo różańcowe
16.45
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 50 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny