Porządek nabożeństw
17.06.2018 r. – 01.07.2018 r.

ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, INTENCJE UMIESZCZONE W GABLOTCE I NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII NIE MOGĄ ZAWIERAĆ DANYCH OSOBOWYCH.

TREŚĆ INTENCJI USTALONA W KANCELARII BĘDZIE PODAWANA TYLKO PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ.

Niedziela - 2018-06-17
7.15
za ++ Annę i Józefa Pilch, Zuzannę i Ryszarda Brudny
za ++ siostrę Marię Kłósko, rodziców i ++ z rodziny
9.oo
za ++ rodziców: Gertrudę i Jana Heller, brata Jana, bratową Martę, męża Jana
za + Marię Staś w 6 tyg. po + /od męża Józefa/
Modlimy się również:

- z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł.i zdrowie dla małżonków w 30 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny

- za ++ Rudolfa i Helenę Heller, synów: Rudolfa, Bolesława z zoną Anną i MIchała, zięciów: Ludwika i Antoniego, wnuków: Tomasza, Józefa i Aleksandra

10.3o
z podz. za wszelkie łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i zdrowie dla Solenizanta w 25 rocznicę urodzin oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
za ++ ojca Antoniego Holeksę z okazji imienin, matkę Gertrudę, pokrewieństwo z obu stron
12.oo
LACHY
za ++ Jana Borkałę, rodziców Jana i Mariannę i ++ rodzeństwo
o Boże bł., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dlarocznego dziecka oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
Modlimy się również za + Piotra
16.15
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
16.45
z podz. za otrzymane  łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla męża w 70 rocznicę urodzin, o Bożą Opatrzność dla małżonków w 44 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
Poniedziałek - 2018-06-18
7.15
za ++ z rodziny Buzek, Porębski, Nowak, + Marię Jaworską oraz za + księdza Alojzego Bindę i ++ kapłanów
za + Bronisława Waliczka w 3 r. + i ++ rodziców
za ++ Urszulę i Ludwika Marek i ++ z rodziny
16.45
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 2 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla syna
za + ojca Franciszka Greń z okazji Dnia Ojca
17.3o
LACHY
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.oo
LACHY
za ++ z rodziny Jerzego i Marii Kawik
za ++ Helenę i Franciszka Kesser
Wtorek - 2018-06-19
7.15
za ++ Pawła i Agnieszkę Ferfeckich, synów: Jana i Józefa, zięciów: Edwarda, Ludwika, wnuka Sylwestra
za ++ Jerzego Kawik w 5 r. +, Tadeusza Gawlasa w 28 rocznicę +, rodziców i braci
Modlimy się również w intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego i Członków III Zakonu św. Franciszka
16.45
za + Kazimierza Tęsnego w 4 r. +
za ++ Pawła Juroszek, żonę Helenę, rodziców z obu stron
Środa - 2018-06-20
7.15
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pewnych rodzin
za ++ rodziców: Bronisławę i Józefa Jaworski, ++ dziadków i ++ z rodziny
16.15
Różaniec Apostolstwa Dobrej Śmierci
16.45
w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci, za ++ Członków Apostolstwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
za ++ Rozalię i Jana Heller w r. + i ++ z rodziny
Czwartek - 2018-06-21
7.15
za ++ męża, ojca i dziadka Jana Cholewę w 6 r. +, rodziców z obu stron
za ++ Jana Marek, żonę Helenę, Marię Kostka, męża Antoniego, 2 synów, Juliannę i Władysława Kawik
za ++ rodziców Helenę i Franciszka Kesser
16.3o
MSZA ŚW. SZKOLNA
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Solenizanta w 6 rocznicę urodzin
za ++ Alojzego Holeksę i Alojzego Herzyk
Piątek - 2018-06-22
7.15
o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Romana w dniu urodzin
za + Pawła Chrapka z okazji Dnia Ojca /od córki i synów z rodzinami/
za + Stefanię Greń w 6 tyg. po + /od syna Andrzeja z rodziną/
16.oo
Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.45
za + Bogdana Chrapka /z okazji Dnia Ojca/
za ++ ojca Franciszka Sikorę, matkę Zofię z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca /od córki Doroty i syna Grzegorza z rodzinami/
za + matkę chrzestną Franciszkę Gawlas
Sobota - 2018-06-23
7.15
za ++ Zofię Kisiała w 7 r. +, męża Ferdynanda, Marcelego Waszka, ++ z rodziny Waszek, Ostafin, Kisiała, Barankiewicz i Pala
za + Ludwika Holeksę z okazji Dnia Ojca
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w rocznicę ślubu
Nabożeństwo maryjne
16.45
za + Romana Stanę z okazji Dnia Ojca /od synów z rodzinami/
za ++ Annę Słowiok, mężów Władysława i Maksymiliana
za + Franciszka Kłósko /od kuzynów: Marii, Janki i Jana Gruszka z rodzinami/
za ++ Józefa Meissnera w r. +, żonę Emilię, córki, synów i ++ z rodziny
18.oo
LACHY
za ++ Janinę Bąk w 3 r. +, męża Walentego, dziadków z obu stron i ++ z rodziny
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Solenizantki w 50 rocznicę urodzin oraz dla Ojców z okazji Dnia Ojca
20.3o
NABOŻEŃSTWO POŚWIĘCENIA OGNIA
Niedziela - odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela - 2018-06-24
7.15
do Serca Pana Jezusa i Serca Matki Bożej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą pomoc Bożą, opiekę Matki Najświętszej  z okazji urodzin i imienin
za ++ rodziców: Elżbietę i Karola, męża Jana, syna Czesława, siostrę Marię, brata Rudolfa
za ++ ojca Pawła z okazji Dnia Ojca, matkę Elżbietę, Janinę i Rudolfa i ++ rodziców
za + Ludmiłę Madzia /od rodziny Gwiździel i Greń/
9.oo
za ++ Józefa, Janinę i Jerzego Greń
przez wstawiennictwo św. Aniołow Stróżów z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i zdrowie dla córek i syna w dniu ich urodzin
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w rocznicę ślubu
za + Witkora Chrapek /od rodziny Mueller zamiast kwiatów/
10.3o
w intencji Parafian
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pewnych rodzin
za ++ Juliannę Kawik, męża Władysława, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron
za + Zbigniewa Ponc /od Barbary i Lucjana z rodziną/
Modlimy się również za + Jana Wigezzi w rocznicę urodzin i z okazji imienin
12.oo
LACHY
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pewnych rodzin
za + Jana Greń w rocznicę urodzin
16.15
Nieszpory odpustowe
16.45
za ++ męża Jana Gawlas, ojców chrzestnych Marię i Jerzego, rodziców z obu stron
Poniedziałek - 2018-06-25
7.15
za + Bolesława Greń w r. +
za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Chrapek, siostrę Marię, szwagra Eugeniusza Szczypka, dziadków z obu stron
za + Władysława Holeksę w 2 r. +
16.45
za ++ Stanisława Słowiok w rocznicę urodzin, Zuzannę Słowiok
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w 38 rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
17.3o
LACHY
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.oo
LACHY
za ++ ojca Wiktora Greń, brata Pawła, rodziców z obu stron
za ++ brata Bronisława, rodziców Mojeścik
Wtorek - 2018-06-26
7.15
za ++ Pawła Ferfeckiego, żonę Agnieszkę, 2 synów, synową Helenę, 2 zięciów, wnuka Sylwestra
za ++ Erwina Macurę, jego rodziców i 2 braci
16.45
za ++ Antoniego Mędrka w r. +, żonę Emilię, rodziców z obu stron
za ++ przyjaciół: Bogdana Chrapka, Wiktora Chrapka i Beatę Paszek
Środa - 2018-06-27
7.15
za ++ matkę Agnieszkę Greń, dusze w czyśćcu cierpiące
za + Franciszka Kłósko /od rodzin Marek i Kulczykowski/
16.45
za + Władysława Kłósko
za + Władysława Greń z okazji imienin
Czwartek - 2018-06-28
7.15
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i zdrowie dla Solenizantek z okazji urodzin
za ++ Jana Ferfeckiego, żonę Marię, rodziców, córkę Gertrudę Kominek, syna Antoniego Moskałę
za + Franciszka Gawlasa w r. +, żonę Gertrudę, rodziców z obu stron
16.45
za ++ Franciszka Greń, żonę Bronisławę, zięcia Ludwika
za + brata Jana i ++ rodziców Gertrudę i Jana
Piątek - 2018-06-29
7.15
za ++ Pawła Pilch, rodziców z obu stron
za ++ Józefa Jaworskiego, żonę, rodziców z obu stron, syna, dziadków z obu stron i ++ kapłanów
za + Jana Śliwkę i ++ z rodziny
16.oo
Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.45
za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki i za ++ zalecanych
Sobota - 2018-06-30
7.15
za + Anielę Jaworską
za ++ ojca Alfreda Szukała w 34 r. +, ojca Józefa Dutka, brata Józefa
za + Kazimierza Hellera w 6 tyg. po + /od żony/
Nabożeństwo maryjne
16.45
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i zdrowie
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków w rocznicę ślubu oraz o Bożą opiekę dla córki
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Solenizantki w dniu urodzin oraz o Bożą Opatrzność dla jej rodziny
za + Marię Bąk /od sąsiadów/
18.oo
LACHY
za ++ matkę Emilię Hruszka w 4 r. +, męża Franciszka, syna Franciszka
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Solenizantki w 60 rocznicę urodzin oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
Niedziela - 2018-07-01
7.15
za ++ Ludwika Staś w 1 r. +, rodziców z obu stron
za ++ Jana i Anielę Holeksa, rodziców, rodzeństwo, zięcia Jana Nowak
za ++ rodziców: Helenę i Władysława Madzia i ++ z rodziny
9.oo

w intencji Parafian należących do wspólnoty Żywego Różańca oraz w intencji ich rodzin

za + Romana Stanę w r. +
za + chrześniaka Piotra w rocznicę urodzin
za + Jana Staś /od prawnuków Natalii, Martyny i Filipa/
10.3o
za ++ Antoniego i Józefa Barankiewicz, rodziców, Zuzannę, Jana, Franciszkę Jaworską oraz za ++ kapłanów
za ++ Alojzję i Ludwika Greń, rodziców z obu stron
za + Marię Jaworską w 6 tyg. po + /od córek z rodzinami/
12.oo
LACHY
za ++ syna Adama Demarczyk, rodziców i teściów
za ++ Gertrudę Kuczera, dziadków Mariannę i Karola Heller
16.15
Nieszpory niedzielne
16.45
za ++ Aleksandrę Bojda, rodziców: Joannę i Edwarda Kania, Elżbietę i Józefa Bojda