CZAS NA ZMIANY... WIELKI POST

17 lut 2021   07:00

Czy jesteś w stanie zaryzykować swoim życiem dla kogoś? Zaryzykuj życiem dla Jezusa.

                                                                                                /Papież Jan Paweł II/

Wielki Post - czas pokuty, odwrócenie się od grzechu i ponownego nawrócenie się. Jest to okres w którym powinniśmy rozpoznać kim właściwie jesteśmy i jakie są nasze relacje z Bogiem i drugim człowiekiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TO CZAS, który obejmuje okres liturgiczny od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku. W pierwszych wiekach obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni. W VII wieku Kościół katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych jego początek przypadał na środę.                                                                                                               W Środę Popielcową kapłan na znak pokuty i umartwienia posypuje nasze głowy popiołem. Trzy najważniejsze zalecenia na ten czas to: post, modlitwa i jałmużna. Te zalecenia to najlepsze drogi zbliżenia się do Boga.    Postem nazywamy praktykę wyrzekania się. Być może największym błogosławieństwem postu jest pomoc w przekraczaniu własnych ograniczeń. Dzięki niemu jesteśmy w stanie pokonać w sobie jakąś barierę, która wcześniej oddzielała nas od Boga. Poszcząc pokutujemy. Przyjmując postawę pokory i ufności chcemy całkowicie poddać się woli Bożej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Właściwa modlitwa to znacznie więcej niż odmawianie tradycyjnego pacierza w określonych porach dnia. Jej skuteczność wcale nie zależy od mnogości odmawianych modlitw, ale od głębi naszej wiary. W okresie Wielkiego Postu nie brakuje dobrych okazji do rozwijania naszej modlitewnej „komunikacji" z Bogiem. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawiane są  Gorzkie Żalea w piątki – nabożeństwa Drogi krzyzowej                          Jałmużna jest jedną z form miłości, a jej właściwym motywem – miłość Boga przejawiająca się w miłości bliźniego. Jałmużna to szczery i bezinteresowny dar serca. Najistotniejsze jest, aby ten dar powodowany był miłością  i wypływał z głębi serca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Świętą Wieczerzy Panskiej. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. W Wielkim Poście od V Niedzieli zasłania się krzyże. Dzięki tej tradycji jeszcze pełniej możemy zamyślić się nad wymową krzyża, tak  by w Wielki Piątek, świadomiej przeżywać tajemnicę mądrości krzyża, która przynosi światu zbawienie.        Niech TEN CZAS, pomoże nam podjąć trud przybliżenia się do Jezusa i do naszych najbliższych.

 

Zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.15 /kościół parafialny/

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej:

                - w kościele parafialnym w każdy piątek o godz. 16.oo

                - w kościele na Lachach w każdy piątek o godz. 18.oo

Droga Krzyżowa z udziałem dzieci - w każdy czwartek po Mszy św. szkolnej.

Pozostałe aktualności