Apostolstwo Dobrej Śmierci

Hasło: Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko   Motto życia: Czuwajcie… Módlcie się… Bądźcie gotowi… Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku z główną siedzibą w Tinchebray we Francji. Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opieką Matce Bożej od Siedmiu Boleści i Świętemu Józefowi – dwojgu patronom Dobrej Śmierci. W 1981 roku idea ta została przeniesiona do Polski. Opiekunami Polskiej Filii Apostolstwa Dobrej Śmierci są Misjonarze Świętej Rodziny z siedzibą w Górce Klasztornej. Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

  • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
  • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdą III środę miesiąca o godz. 16.15 na modlitwie różańcowej oraz uczestniczą we Mszy św. o godz. 16.45.

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz Czesław SZWED.