Czciciele Miłosierdzia Bożego

"Jezu, ufam Tobie” Ufność w Miłosierdzie Boże jest niezmiernie ważnym czynnikiem wychwalania Miłosierdzia. Ten, kto powołany został do głoszenia pięknej prawdy o Bożym Miłosierdziu, zawsze powinien starać się o to, by Światło Boże, którym Go Bóg opromienia nie stało się ciemnością, ale rozświetlało dusze ludzkie ukazując drogę do zdrojów miłosierdzia. Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

  • szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
  • odmawianie modlitwy "Koronki do Miłosierdzia Bożego";
  • propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem "Jezu, ufam Tobie";
  • pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
  • troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
  • modlitewne wspieranie Wspólnoty.

Spotkania Czcicieli Miłosierdzia Bożego mają miejsce w każdy III wtorek miesiąca o godz. 16.30.

Opiekunem duchowym grupy jest: ks. Proboszcz Czesław SZWED.