NABOŻEŃSTWO POŚWIĘCENIA OGNIA I UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. JANA CHRZCICIELA /25.06-26.06.2016 r./