Kapliczka na Żarnowcu

Nabożeństwo Fatimskie

od maja do października o17:30
sierpień: 15 sierpnia o 12:00