Krąg Biblijny

Kręgi Biblijne to nie tylko grupa osób czytająca Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg. W Kręgu Biblijnym przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”. To miejsce gdzie:

„Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” (Grzegorz Wielki)

Co więcej światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana. W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie „On – Ducha prawdy” szczególnie obdarza czytających łaskami Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, gdzie przestajesz coś robić, a zaczynasz robić lepiej, to początek, gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedź, bo Krąg Biblijny to miejsce, gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO”. Złap święty oddech w środku każdego tygodnia. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 17.3o w domu katechetycznym.

Opiekunami grup są:

ks. Roman SALA -Krąg Biblijny dla dorosłych

ks. Michał GAJZLER - Krąg Biblijny dla młodzieży