Ministranci i lektorzy

Wspólnota ministrantów liczy 25 osób, lektorów - 15 osób. Wspólnota Służby liturgicznej spotyka się w soboty o 8.30 na spotkaniu, które ma na celu pogłębić wiedzę liturgiczną, jak również lepiej opanować wykonywane czynności, które mają wiernym pomóc w lepszym przeżywaniu Eucharystii. Nasza wspólnota ministrantów oprócz spotkań formacyjnych, wykorzystuje wolne chwile na podtrzymywanie dobrej kondycji fizycznej poprzez grę w piłkę nożną. Efekty są widoczne!

Nasi ministranci zdobyli już dwa razy Mistrzostwo w ramach turnieju BOSKO CUP. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: www.boskocup.brenna.biz.pl

Warto należeć do tej wspólnoty, bo ministrant to nie tylko chłopak służący przy ołtarzu w czasie Mszy, ale można w takiej wspólnocie przeżyć wiele wspaniałych chwil, które rozwijają nas duchowo i fizycznie.

Opiekunem służby liturgicznej jest ks. Roman SALA.