Odwiedziny duszpasterskie

 

Zarządzenie Biskupa Bielsko-Żywieckiego w sprawie odwiedzin duszpasterskich 2020/2021

 Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Kurii Diecezjalnej zostają odwołane  tegoroczne odwiedziny duszpasterskie, zwane tradycyjnie kolędą.