Patron Kościół Centrum

Św. Jan Chrzciciel - patron Kościoła Parafialnego w Centrum

Św. Jan Chrzciciel - jest uznawany za ostatniego proroka Starego Testamentu. Według Pisma Świętego urodził się pół roku przed Jezusem w wiosce Ain Karim, niedaleko Jerozolimy. Był synem żydowskiego kapłana Zachariasza oraz Elżbiety, która była krewną Maryi, Matki Jezusa. Przyszedł na świat, gdy rodzice jego byli posunięci w latach, a narodziny jego zostały zapowiedziane przez Anioła. W młodym wieku, po śmierci rodziców, rozpoczął życie pustelnika. Na pustyni został przez Boga powołany na proroka. Wzywał ludzi do nawrócenia, udzielał chrztu i przygotował ich na publiczną działalność Jezusa. Za krytykę niemoralnego małżeństwa Heroda i Herodiady został wtrącony do więzienia, a następnie ścięty.

Litania do św. Jana Chrzciciela

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo - módl się za nami, Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami, Wysłanniku Boży, Poprzedniku naszego Zbawiciela, Wzgardzicielu świata, Głosie wołający na pustyni, Zwiastunie prawdy, Wskazujący drogę do nieba, Światło proroków, Przykładzie męczenników, Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony przez Anioła, Któryś był poświęcony już w żywocie matki, Któryś otrzymał swoje imię z nieba, Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa, Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty, Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi do Boga, Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy, Który dla prawdy krew swoją przelałeś, O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem, My, grzeszni - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył, Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył, Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył, Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.